Kata Kata Bijak Islami Kehidupan Sehari Hari

1. “Barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya.” (QS. Az-Zalzalah: 7)

2. “Berilah kemudahan dan jangan mempersulit, Berilah kabar gembira dan jangan membuat mereka lari.” (HR Bukhari dan Muslim)

3. “Dosaku sangat membebaniku. Tetapi ketika aku mengukurnya dengan rahmat-Mu, Ya Allah, ampunan-Mu lebih besar.” (Imam Syafii)

4. “Datangnya kematian tidak menunggu hingga kamu akan menjadi lebih baik. Jadilah orang baik dan tunggulah kematian.” (Habib Ali Zainal Abidin)

5. “Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya (perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan.” (QS. Asy-Syura: 43)

6. “Dan barangsiapa menaruh seluruh kepercayaannya kepada Allah (Tuhan), maka Dia akan mencukupi mereka.” (QS. At-Talaq: 3)

7. “Bicaralah hanya ketika kata-katamu lebih indah daripada keheningan.”

8. “Hati menjadi resah dan gelisah ketika kita terbiasa berandai andai dalam menyikapi persoalan hidup.” (Aa Gym)

9. “Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya yang lain.” (HR Muslim)

10. “Orang yang terkaya adalah orang yang menerima pembagian (takdir) dari Allah dengan senang hati.” (Ali bin Husein)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *